Vi specialiserar oss i två områden som kan delas in i två delar. Totalt omfattar våra tjänster fyra kategorier som du kan läsa om nedan. Prospektering, Gruvor, Vägar och Järnvägar är alla expertisområden som vid en första anblick kan verka inte ha något med varandra att göra. Men det vinns många kopplingar till varandra och vår expertis inom varje område och vår egna utrustning gör det möjligt att vara ledande i branschen.

Prospektering

Prospektering är en tidskrävande process som innebär många års arbete. Att välja rätt företag är därför oerhört viktigt. Vi erbjuder våra tjänster till företag som letar efter en expert inom området. Tillsammans letar vi efter och försöker identifiera områden med mineralfyndigheter. Oavsett om ni letar efter zink, ädelmetaller koppar eller något annat kan vi vara med och hjälpa er från dag ett. Vår strategi har sedan en tid tillbaka har varit att utveckla våra resurser inom området vilket har gett resultat. Vi samarbetar  med några av Sveriges största företag inom området och utvecklar tillsammans med dem Sveriges nya gruvor. Det är mycket som krävs när man ska öppna en gruva. Förutom att identifiera rätt område bland tiotusentals olika områden och mobilisera olika parter för att få igång gruvan. Det är en komplicerad process där många parter ska samordnas. Vi kan hjälpa er med hela processen eller delar av den.

Gruvor

Våra starkaste kunskapsområden ligger inom gruvdesign och gruvteknik. Vi har även fördjupad kunskap inom brytningsmetoder och teknikutveckling. Vi äger inga egna gruvor men finns bistår företag med att allt ifrån prospektering till utvinning och avveckling av gruvorna. Beroende på vad ditt företag behöver kan vi anpassa och skräddarsy vad vi erbjuder. Vi arbetar både med svenska såväl som företag i Europa och hela världen. Oavsett om det handlar om en dagbrottsgruva eller en underjordsgruva kan vi bistå med hjälp inom alla processled. Med över hundra olika projekt inom gruvnäringen har vi samlat på oss massor ed erfarenhet som vi gärna delar med oss. I dagsläget finns vi och vår utrustning närvarande i tio olika länder och över femtio olika gruvprojekt. Väljer du att arbeta med oss kan du räkna med den högsta kvalitén och ett helt eget team vart du än befinner dig i världen.

Vägar

Förutom vår gruvverksamhet ägnar vi oss även åt konstruktionen av infrastruktur däribland vägar. Vi samordnar inte hela projekt utan vår roll är i uppbyggnadsfasen och förberedelserna inom större infrastrukturprojekt. Vår erfarenhet från gruvindustrin har vi lyckats överföra till planeringen av vägar, vägnät och annan form av transportsträckor. Ledande i både mätning och planering hjälper vi ett redan pågående projekt eller börjar ett projekt från grunden. Vi hjälper er att skapa Sveriges nya vägar fram till punkten att de ska byggas. Även om vi inte är ett byggföretag är vi delaktiga i konstruktionen av vägarna fram till slutet. Vår viktigaste roll ligger dock i början av projektet och i planeringen av det. Med en god planering blir även resultatet gott.

Järnvägar

Vi är stolta att få vara med i så många av Sveriges järnvägsprojekt. Oavsett om det är underhåll, effektivisering eller utveckling av nya rutter så är vi ett företag som kan hjälpa till med allt som har att göra med järnvägen. Vi är även glada att vi har lyckats utveckla vår järnvägsdel i länder som Italien, Tyskland och Nya Zeeland. Vi levererar högkvalitativa tjänster och har en bred kompetens gällande de problem som uppstår vid ett järnvägsnät. Vi har även erfarenhet från större projekt där vi samverkat och koordinerat järnvägsnät tillsammans med vägnät. Vi kan hjälpa till med byggandet, installation, underhållet och kan skräddarsy lösningar efter era behov. För att lyckas med större projekt krävs det erfarenhet inom flera områden. Budget, krav, miljö och specialistkunskap är alla viktiga faktorer för att skapa ett bra sammarbete. Du hittar alla dessa egenskaper hos Geotronics.