Geotronics alla medarbetare är en viktig byggsten i en liten organisation som arbetar på en stor arena. Våra ingenjörer har totalt flera hundra år av erfarenhet räknat tillsammans inom olika byggprojekt i Sverige såväl som i andra länder. I dagsläget hjälper vi med projekt i USA, Australien,  Europa, Sydamerika och Asien. Vi samarbetar både med offentligsektor och med den privata sektron. Vissa projekt kan vi organisera från grunden medan i andra projekt används vår svettskompetens inom en del av ett större projekt. Vi producerar även egen utrustning som man kan införskaffa eller hyra.

Bakgrund

I vårt företag är de flesta ingenjörer men vårt team har på senare tid även börjat bestå av datatekniker, matematiker och ekonomer. Det är vår olika bakgrund som ska

par den styrka som vi som företag utstrålar. Det är inte en slump att Geotronics gång på gång blir anförtrodd i olika delar iavvärlden. Vi är stolta att kunna föra den prestigefyllda svenska ingenjörstraditionen vidare.

Vår specialitet är inom två sektorer, gruvnäringen och konstruktion av infrastruktur närmare bestämt vägar och järnvägar. Vår spelplan är hela jorden och vi är delaktiga i projekt i länder runt om på jorden. Vi har kompetens och erfarenhet inom många områden rörande stora projekt. Vi har specialiserad kompetens vid utvinning, produktion, mätning, konstruktion och projektplannering och vårt team består av personer med olika bakgrund från olika delar av världen.

Fördelar med oss

Det finns många fördelar med att arbeta tillsammans med oss. Förutom att vi kommer in i projektet med enrom erfarenhet förstår vi vikten av att lyssna till våra kunder. Om vi inte tror att vi kan slutföra ett uppdrag kommer vi att säga det med en gång och vi kan även hjälpa er att hitta någon annan bland våra konkurrenter. Vi är så pass självsäkra på att vi erbjuder den bästa upplevelsen inom våra områden att vi kan hjälpa er att hitta rätt match om vi inte är det. Andra fördelar förutom att vi vet vad vi kan och att vi lyssnar på dig som uppdragsgivare är att vi kan samordna allt ifrån de minsta projekten till stora omfattande projekt som sträcker sig över flera år och mellan flera länder. Den tredje fördelen är att vi använder vår egna utrustning vilket både säkerställer en hög standard såväl som att det gör att ni betalar mindre.

 Kvalitet

Om vi inte tror att vi kan leverera den bästa kvalitén kommer vi att tacka nej till ert uppdrag och helt  gratis hjälpa er att hitta ett annat företag vi tror kan hjälpa er bättre. Vi är bäst på det vi gör men vi gör inte allt. Många lovar guld och gröna skogar men det är inget som vi vill göra. Vi ska leverera kvalité och för att göra det krävs det att båda parter vet vad som ska göras. Åtar vi oss däremot ett arbete kan du räkna med att du blir nöjd.

Miljöarbete

I vår bransch är det extra viktigt att värna om miljön. Vi arbetar i miljöer där minsta sensteg kan ha förödande konsekvenser för oss och för nästkommande generationer. För att visa att vi är seriösa har vi arbetat med miljöfrågor i hela 25 år och har sedan länge ett separat team som bara sysslar med miljö.

Verkställande Direktör

Carl Yngvesson har varit VD för företaget sedan 2010 och har varit i spetsen av organisationen medan den växt och erövrat ny mark. Född i Ludvika är Carl utbildad till ingenjör vid anrika Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har arbetat inom några av Sveriges största gruvbolag och även haft en sejour i USA där han utvecklade ett projekt vid namn splodge.nu. Med ett brett kontaktnätverk har Geotronics lyckats växa i olika marknader världen över bland annat i USA och Australien som tidigare varit anonyma marknader för oss.